Monday, September 12, 2011

मराठी  म्हणी (continued) -


१. थोरा  घरचे श्वान त्याला सर्व देती मान - मोठ्या माणसांच्या आश्रयाखाली राहणाऱ्या क्षुल्लक माणसाला मान मिळतो या अर्थाची  ही म्हण आहे. 

२. अडाण्याची मोळी भलत्यास गिळी - अडाणी माणसाने एखादी गोष्ट केली तर त्याचा परिणाम विपरीत होतो. 

३. कुठे जाशी भोगा तर तुझ्यापुढे उभा - कुठल्याही संकटातून बाहेर पडल्यावर लगेच आणखी एक  संकट समोर येणे.

४. एकादशी च्या घरी  शिवरात्र -  एक दारिद्री व्यक्ती  दुसऱ्या दारिद्री व्यक्तीला काय मदत करणार अशा अर्थाने ही म्हण वापरतात. 

५. सासू नाही घरी नणंद जाच करी - मालक हजार नसतांना नोकर मालकाच्या  रुबबतात वावरतो. .

६. एक कोल्हा सतरा ठिकाणी व्याला - एका व्यक्तीकडून अनेक ठिकाणी त्रास होणे.

७. ठिकाण नाही लग्नाला आणि कोण घेते मुलाला - कोणत्याही कामात उताविळपणा करून घाई करणे. 

८. चोरी काकडीची शिक्षा फाशीची - छोट्याश्या किंवा क्षुल्लक गोष्टीला अवाजवी महत्व देणे. . 

९. आंधळी पाण्याला गेली आणि घागर फोडून आली - अडाणी  माणसाच्या  हाती  एखादे काम दिल्यास  तर  त्या कामाचा  बोजवारा  उडतो.  

१०. हातावर कमवावे, पानावर खावे - दररोज मेहनत करून जे मिळेल त्यावर उपजीविका करणे. 
No comments:

Post a Comment

Total Pageviews